Κεντρική διάθεση:

Αρτεμις Πληροφορική Ε.Π.Ε
Πραντούνα 34, 11525 Αθήνα
Τηλ. 210-6777.480, 6728.310, 6728.311
Fax: 210-6722.667
http://www.artemis.gr
E-mail: sales@artemis.gr