ΛΟΤΤΟ 2009
Κατασκευαστικό & Στατιστική
Τελευταία ενημέρωση:
17-02-09

Αποθηκεύστε το αρχείο setup_LOTTO.exe στον υπολογιστή σας.
Στη συνέχεια εκτελέστε το για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα.

 

ΛΟΤΤΟ 2009
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Τελευταία ενημέρωση:
28-12-09

Αποθηκεύστε το αρχείο ARTWLS_upd.exe στον υπολογιστή σας.
Στη συνέχεια εκτελέστε το για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα.

 

 


ΛΟΤΤΟ ΒΟΟΚ
Βιβλιοθήκη έτοιμων συστημάτων
Τελευταία ενημέρωση:
12-03-09

Αποθηκεύστε το αρχείο "setup_lotto_book.exe" στον υπολογιστή σας.
Στη συνέχεια εκτελέστε το για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα.