ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 98 - Professional

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Το μοναδικό επαγγελματικό πρόγραμμα ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ για Windows!

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Δυνατότητα εισαγωγής άπειρων όρων.
 • Πρωτοποριακός έλεγχος των όρων και των τελικών σας στηλών.
 • Ταχύτατη εκτύπωση δελτίων σε όλους τους τύπους και μάρκες εκτυπωτών.
 • Πανεύκολη χρήση, On-line help, αναλυτικότατο εγχειρίδιο οδηγιών.
 • Ενημέρωση από το Internet για νικήτριες στήλες και βελτιώσεις.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

 • 65 (!) συνολικά έτοιμοι όροι σε 19 έτοιμες ομάδες, με αναλυτικούς και συνολικούς πίνακες τιμών και δικαίωμα λάθους!
 • Υποσύνολα πλήρους Θέσεις Ψηφία Όμοιοι με την προηγούμενη Παράγωγα σε 2άδες, 3άδες, 4άδες, 5άδες, 6άδες, 7άδες, κάθετες 6άδες, 10άδες, 12άδες, ταυτάριθμους, λήγοντες, συνεχόμενα
 • Αθροίσματα: αριθμών, μερικά, παραγώγων
 • Αποστάσεις: ανά 2, ταξινομημένες
 • Βασικοί όροι: μονά, μικρά, αριστερά, περιμετρικά 5Χ6, 6X5, μεσοκάθετες 5Χ6, 6Χ5.
 • Κατανομές: μονά, αριστερά, περιμετρικά, μεσοκάθετες Συμμετρικά και Εναλλαγές για αριθμούς αλλά και για διάφορους όρους
 • Ζευγάρια με κενό
 • Καθυστερήσεις
 • Βήμα επιλογής.
 • Κόντρες: 10.000 βασικές στήλες με διακριτά όρια για σημεία και συνεχόμενα, σε 100 ομίλους και 10 υπερομίλους, με πολλαπλά όρια και αναλυτική στατιστική.
 • Πανόραμα: ομαδοποίηση όρων για δικαίωμα λάθους.
 • Μεταβλητό: πολυμεταβλητό και κανονικό.
 • Ταχύτατος υπολογισμός πάνω στο πλήρες ή σε αρχείο στηλών.
 • Γεννήτριες στηλών: πάνω στο πλήρες, με βάση τους όρους και από ένα υπάρχον αρχείο.
 • Αναλυτική εποπτεία.
 • Οικονομία περιορισμών.
 • Έλεγχος περιορισμών σε μια ή σε όλες τις νικήτριες στήλες, ή σε άλλο αρχείο στηλών.
 • Μετατροπή στηλών σε κόντρες.
 • Εξαγωγή στηλών σε Excel και ASCII.
 • Πράξεις σε αρχεία στηλών: τομή, ένωση και αφαίρεση.
 • Διαλογή: Με μια νικήτρια, με το αρχείο νικητριών, ή άλλο αρχείο στηλών.
 • Δελτία που κερδίζουν.

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 • Αναλυτική ή on-line κατά την επεξεργασία των συστημάτων
 • Όλες οι νικήτριες στήλες από την έναρξη του παιχνιδιού
 • Πλήρης ανάλυση για τους 30 αριθμούς
 • Σχέσεις αριθμών ανά 2 και ανά 3
 • Αριθμοσειρές: αποδοτικές, αρνητικές και ελεύθερες
 • Όλα τα στατιστικά στοιχεία (εμφανίσεις, καθυστερήσεις, % κ.λ.π.) για όλους τους όρους του κατασκευαστικού
 • Επιλογή νικητριών βάσει χρονικών ορίων και επιτυχιών
 • Στατιστικό πανόραμα για όλους τους όρους πάνω στις επιλεγμένες νικήτριες


ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ DOS


Γενικά χαρακτηριστικά

 • Δυνατότητα εισαγωγής άπειρων όρων για κατασκευή οποιουδήποτε συστήματος.
 • Εκτύπωση δελτίων σε τεράστια γκάμα εκτυπωτών, ακίδων και inkjet.
 • Αναλυτική διαλογή επιτυχιών.
 • On-line help και αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών.
 • Ενημέρωση μέσω Internet για νικήτριες στήλες και βελτιώσεις.


  Το κατασκευαστικό
 • Όλα τα παράγωγα σε: συνεχόμενα, δεκάδες, λήγοντες, και ταυτάριθμους.
 • Παραγώγηση "ομάδων" αριθμών που εσείς ορίζετε.
 • Αθροίσματα: απλό, μερικά αθροίσματα και αποκλεισμοί.
 • Μονά - ζυγά με κατανομές, εναλλαγές και συμμετρίες.
 • Αποστάσεις: απλές, ταξινομημένες, ελεύθερες και αναλυτικές.
 • Εύρος στήλης με αποκλεισμό.
 • Θέσεις αριθμών.
 • Συμμετρικά: 13 συμμετρίες με επιλογή του άξονα και δικαίωμα λάθους.
 • Μικρά – μεγάλα.
 • Αριστερά – δεξιά: απλά, εναλλαγές και συμμετρίες.
 • Περιμετρικά: κανονικά και στη μορφή 7Χ7 με εναλλαγές και συμμετρικά.
  Ντόμινο.
 • Κόντρες: 1300 βασικές στήλες, 80 σε ομίλους και 9 υπερομίλους.
 • Πανόραμα όρων για ομαδοποίηση όποιων όρων θέλετε, με δυνατότητα λάθους.
 • Πολυμεταβλητό για 100% 5άρι, 4άρι ή λιγότερες επιτυχίες σε 9 επίπεδα επιτυχιών.
 • Βήμα επιλογής: επιλογή στηλών με βάση τη θέση που κατέχουν στο πλήρες.
 • ”Στήλες από αρχείο” για περαιτέρω επεξεργασία αρχείων στηλών.
 • Αποθήκευση στηλών.
 • Τομή και ένωση αρχείων.
 • Αλλαγές αριθμών.


  Στατιστική
 • Αναλυτική και on-line κατά την επεξεργασία των συστημάτων.
 • Όλες οι νικήτριες στήλες από την αρχή του παιχνιδιού.
 • Όλα τα στατιστικά στοιχεία: πλήθος εμφανίσεων, επαναλήψεις τώρα - μέγιστη, καθυστερήσεις τώρα - μέγιστη, μέση εμφάνιση και κανονικότητα, για την εμφάνιση των αριθμών, τις θέσεις και τις σχέσεις τους καθώς και για όλους τους όρους του κατασκευαστικού προγράμματος.
 • Γραφικές παραστάσεις σε "μπάρες" ή σε "πίττα".
 • Αριθμοσειρές: αποδοτικές, αρνητικές, χωρίς επιτυχίες.
 • Αναμενόμενοι αριθμοί, απόδοση αριθμοσειρών.
 • Στατιστικός έλεγχος συστημάτων και όρων με τις νικήτριες στήλες.

  Βιβλιοθήκες

  Δύο Βιβλιοθήκες με 790 αυστηρά επιλεγμένα έτοιμα συστήματα
  Μέγιστες αποδόσεις σε ελάχιστες στήλες!

  Βιβλιοθήκη 1

  397 συστήματα σε διάφορες κατηγορίες:

 • Απλά Μεταβλητά (100% 7άρι στις 8 σωστές προβλέψεις), χωρίς όρους.
 • Ενισχυμένα Μεταβλητά (100% 7άρι στις 7 σωστές προβλέψεις), χωρίς όρους.
 • Απλά και Ενισχυμένα Μεταβλητά με 1,2,3 και 4 στάνταρ..
 • Ενισχυμένα και υπερενισχυμένα Μεταβλητά με 5 στάνταρ.
 • Απλά Δισμετάβλητα (100% 6άρι στις 8 σωστές προβλέψεις), χωρίς όρους.
 • Ενισχυμένα Δισμετάβλητα (100% 6άρι στις 6 σωστές προβλέψεις), χωρίς όρους.
 • Ενισχυμένα Δισμετάβλητα με 2, 3 και 4 στάνταρ.
 • Συστήματα σε 3 ομίλους.
 • Συστήματα Δυάδων, Τριάδων και Τετράδων.
 • Συστήματα για 8άρι.

  Βιβλιοθήκη 2

  393 συστήματα σε διάφορες κατηγορίες σε ελάχιστα δελτία

 • Απλά Μεταβλητά (100% 7άρι στις 8 σωστές προβλέψεις) με 2 στάνταρ
 • Απλά Μεταβλητά (100% 7άρι στις 8 σωστές προβλέψεις) με 3 στάνταρ
 • Απλά Μεταβλητά (100% 7άρι στις 8 σωστές προβλέψεις) με 4 στάνταρ
 • Ενισχυμένα Μεταβλητά (100% 7άρι στις 7 σωστές προβλέψεις) με 2 στάνταρ
 • Απλά Δισμετάβλητα (100% 6άρι στις 8 σωστές προβλέψεις) χωρίς όρους
 • Συστήματα σε 2 ομίλους
 • Συστήματα σε 3 ομίλους

  Επίσης
 • Απλό δελτίο για τον άμεσο έλεγχο απόδοσης μεμονωμένων δελτίων, με πλήρη διαχείριση όλων των τυποποιημένων συστημάτων του ΟΠΑΠ.
 • Εύκολη αποθήκευση άλλων συστημάτων δικών σας, από βιβλία ή από εφημερίδες για επαναλαμβανόμενη χρήση με δυνατότητα αντικατάστασης των αριθμών.
 • Γέφυρα: όλα τα συστήματα σε αρχείο με απλές στήλες για να τις επεξεργαστείτε από το κατασκευαστικό μας.
 • Γεννήτρια δελτίων
 • Ένωση αρχείων
 • Αλλαγές αριθμών
 • “Μόνιμα”: Γκρούπ συστημάτων με δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης.
 • Διαλογή επιτυχιών
 • Εκτύπωση δελτίων σε τεράστια γκάμα εκυπωτών ακίδων και inkjet

 • Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
 • Προσωπικός υπολογιστής με επεξεργαστή 386 ή νεότερο.
 • Λειτουργικό σύστημα: DOS 5.x ή μεταγενέστερο, WIN 3.x, WIN 95, WIN 98
 • Μνήμη: 2 Mb ή περισσότερα
 • 3 Mb ελεύθερα στο σκληρό σας δίσκο
 • VGA κάρτα γραφικών