Εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των τακτικών και έκτακτων διαγωνισμών του ΟΠΑΠ. Ή να κάνετε Download τις νικήτριες στήλες ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε (Dos - Windows ).
DOWNLOAD νικήτριες στήλες ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ γιά DOS.

Κάνουμε download το αρχείο (ngol.exe) μέσα στο directory C:\ART7 και κατόπιν το εκτελούμε.
DOWNLOAD νικήτριες στήλες ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ γιά WINDOWS.


Κάνουμε download το αρχείο (pgolnik.dat) μέσα στο directory
C:\Program Files\ARTEMIS\PRΟPOGOL 98.