ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 2009
Τελευταία ενημέρωση:
10-02-09

Αποθηκεύστε το αρχείο setup_PROPOGOL.exe στον υπολογιστή σας.
Στη συνέχεια εκτελέστε το για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα.