ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΙΔΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ

Όλα τα δελτία ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ είναι μονόφυλλα και αποτελούνται από δύο βασικά τμήματα:
bullet.gif (124 bytes) Απόκομμα
bullet.gif (124 bytes) Μήτρα

Στο ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ διακρίνουμε τα παρακάτω είδη δελτίων:
bullet.gif (124 bytes) Απλό - Διαρκές Δελτίο
bullet.gif (124 bytes) Ομαδικό Δελτίο

Απλό - Διαρκές Δελτίο

Το Απλό - Διαρκές δελτίο ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ είναι ταυτόχρονα και δελτίο συστήματος πλήρους αναπτύξεως.

Στην περιοχή πρόβλεψης του δελτίου υπάρχουν 6 ανεξάρτητα τμήματα (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ) που το καθένα αποτελείται από δύο στήλες και στο κάθε τμήμα μπορούμε να παίξουμε είτε απλές στήλες είτε πλήρη συστήματα.

Το δελτίο ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ είναι εύκολο στην συμπλήρωσή του. Στο κάθε τμήμα του δελτίου υπάρχουν τυπωμένοι οι αριθμοί 1 έως 30, οι οποίοι αντιστοιχούν στους αγώνες του δελτίου.
Ο παίκτης επιλέγει από την λίστα με τους τριάντα (30) ποδοσφαιρικούς αγώνες κάθε διαγωνισμού, εκείνους τους οκτώ (8) τουλάχιστον, στους οποίους προβλέπει ότι θα σημειωθεί ο μεγαλύτερος, αθροιστικά, αριθμός τερμάτων. Οι προβλέψεις συμπληρώνονται σε κάθε τμήμα του δελτίου, με κατάλληλη σημείωση των αριθμών που αντιστοιχούν στους αγώνες που επιλέγονται σε κάθε πεδίο.

Στο αριστερό μέρος του απλού δελτίου (εβδομαδιαίου), αναγράφονται ο αριθμός του διαγωνισμού, η ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων, καθώς επίσης και τα ζεύγη των ομάδων.

Παράλληλα με το Απλό δελτίο κυκλοφορεί και το Διαρκές δελτίο, όμοιο κατά τα άλλα με το Απλό δελτίο, μόνο που λείπουν τα εβδομαδιαία στοιχεία (αριθμός διαγωνισμού, ημερομηνία και αγώνες).

Ομαδικό Δελτίο

Υπάρχουν Ομαδικά δελτία σε όλα τα πρακτορεία του Ο.Π.Α.Π.. Στα δελτία αυτά που συμπληρώνονται από τους Πράκτορες, παίζονται συνήθως μεγάλα συστήματα η αξία των οποίων επιμερίζεται σε πέντε αποδείξεις. Η κάθε απόδειξη έχει αξία ίση με το 1/5 της συνολικής αξίας του συστήματος και δίνει την δυνατότητα σε κάθε παίκτη να συμμετέχει κατά ένα ποσοστό, σε συστήματα μεγάλης αξίας.


ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ - ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ

Η νικήτρια στήλη σχηματίζεται από 8 αριθμούς, οι οποίοι αντιστοιχούν στους αγώνες που σημειώθηκε ο μεγαλύτερος, αθροιστικά, αριθμός τερμάτων.

Στην περίπτωση που για την συμπλήρωση της νικήτριας στήλης υπάρχουν περισσότεροι αγώνες που έχουν ίσο αριθμό τερμάτων, επικρατούν οι αγώνες στους οποίους η φιλοξενούμενη ομάδα, πέτυχε τα περισσότερα τέρματα.

Εάν και πάλι προκύψει ισοβαθμία τερμάτων, τότε προτιμούνται οι αγώνες που προηγούνται στην αριθμητική κατάταξη του δελτίου.

Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής αγώνων τότε:
bullet.gif (124 bytes) Για τον πρώτο ματαιωθέντα αγώνα, ισχύει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα του δελτίου που έγινε κανονικά.
bullet.gif (124 bytes) Για τον δεύτερο ματαιωθέντα αγώνα ισχύει το αποτέλεσμα του δεύτερου αγώνα που έγινε κανονικά.
bullet.gif (124 bytes) Η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή, εάν οι αγώνες που διακόπηκαν, ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν, είναι περισσότεροι από τους πραγματοποιηθέντες και μέχρις εξαντλήσεως όλων των αγώνων του δελτίου.

Αν όλοι οι αγώνες ματαιωθούν, τότε γίνεται δημόσια κλήρωση, κατά την οποία κληρώνονται οι 8 αριθμοί (αγώνες), που θα αποτελέσουν την νικήτρια στήλη.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

Οι νικητές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των σωστών προβλέψεων:
bullet.gif (124 bytes) Στην 1η κατηγορία κατατάσσονται όσοι προέβλεψαν και τους οκτώ (8) αγώνες της νικήτριας στήλης.
bullet.gif (124 bytes) Στην 2η κατηγορία όσοι προέβλεψαν τους επτά (7) αγώνες.
bullet.gif (124 bytes) Στην 3η κατηγορία όσοι προέβλεψαν τους έξι (6) αγώνες.

Αν δεν υπάρχουν νικητές ορισμένης κατηγορίας, τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή δεν μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στον επόμενο Διαγωνισμό και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία (ΤΖΑΚ - ΠΟΤ).