ΠΡΟΤΟ

ΠΡΟΤΟ
Κατασκευαστικά - Στατιστική


Γενικά χαρακτηριστικά
 • Δυνατότητα εισαγωγής άπειρων όρων για κατασκευή οποιουδήποτε συστήματος.
 • Εκτύπωση δελτίων σε τεράστια γκάμα εκτυπωτών, ακίδων και inkjet.
 • On-line help και αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών.
 • Ενημέρωση από το Internet για νικήτριες στήλες και βελτιώσεις.

  Το κατασκευαστικό
 • Ψηφία: Πλήθος, Κατανομές, Συνεχόμενα.
 • Μονά-Ζυγά: Απλά, Κατανομές, Συμμετρικά, Εναλλαγές, Πλήθος.
 • Αθροίσματα: Γενικό, Αποκλεισμός συνεχόμενων, Μερικά αθροίσματα.
 • Όμοια: Παράγωγα, Συνεχόμενα, Συμμετρικά.
 • Μικρά-Μεγάλα: Κατανομές, Εναλλαγές, Συμμετρικά, Πλήθος.
 • Μπρος-Πίσω ( πρωτότυπο πολυμεταβλητό ): 2-άδες, 3-άδες, 4-άδες αριθμών.
 • Θέσεις: Απεριόριστο πλήθος βασικών στηλών σε ομίλους και Υπερομίλους.
 • Βήμα επιλογής

  Η Στατιστική
 • Αναλυτική και on-line κατά την επεξεργασία των συστημάτων.
 • Όλες οι νικήτριες στήλες.
 • Όλα τα στατιστικά στοιχεία: πλήθος εμφανίσεων, επαναλήψεις τώρα - μέγιστη, καθυστερήσεις τώρα - μέγιστη, μέση εμφάνιση και κανονικότητα, για όλους τους όρους του κατασκευαστικού.
 • Δυνατότητα στατιστικής με βάση άλλα αρχεία νικητριών.

  Επίσης
 • Αποθήκευση στηλών
 • Στήλες από αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία αρχείων στηλών.
 • Διαλογή (στατιστικός έλεγχος) όρων και αναλυτική διαλογή επιτυχιών.  
 • Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

 • Προσωπικός υπολογιστής με επεξεργαστή 386 ή νεότερο.

 • Λειτουργικό σύστημα: DOS 5.x ή μεταγενέστερο, WIN 3.x, WIN 95, WIN 98

 • Μνήμη: 2 Mb ή περισσότερα

 • 3 Mb ελεύθερα στο σκληρό σας δίσκο

 • VGA κάρτα γραφικών


 • Πάντα κερδισμένοι γιατί