Εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των τακτικών και έκτακτων διαγωνισμών του ΟΠΑΠ. Ή να κάνετε Download τις νικήτριες στήλες ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε (Dos - Windows ).
DOWNLOAD νικήτριες στήλες ΠΡΟΤΟ για DOS

Κάνουμε download το αρχείο (nproto.exe) μέσα στο directory C:\ART7\PROTO και κατόπιν το εκτελούμε.