Γενικές Οδηγίες


Η συμμετοχή στο ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ μέσω του ανεξάρτητου δελτίου, όπου ο παίκτης έχει την δυνατότητα να σχηματίζει τον τυχερό του αριθμό, δεν προϋποθέτει πια υποχρεωτική συμμετοχή και στο παιχνίδι ΛΟΤΤΟ. Το ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ είναι ένα παιχνίδι που παίζεται παράλληλα και σε συνάρτηση με τους διαγωνισμούς του ΝΕΟΥ ΛΟΤΤΟ.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΕΟ ΛΟΤΤΟ

Μπορούμε να συμμετέχουμε στο ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ μέσω του δελτίου του ΝΕΟ ΛΟΤΤΟ, δεχόμενοι τον τυχαίο ή τους τυχαίους αριθμούς, που αναγράφονται στο δελτίο από την τερματική μηχανή, μετά από τη σχετική μας υπόδειξη.

Όπως παρατηρούμε, κάτω από την περιοχή πρόβλεψης του δελτίου ΝΕΟ ΛΟΤΤΟ υπάρχει μια περιοχή αριθμών που δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να συμμετάσχει στο παιχνίδι ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ με έναν μόνον ή με περισσότερους συνεχόμενους αριθμούς.

Η σειρά των αριθμών ΠΡΟΤΟ, όταν το δελτίο συμμετέχει, μπορεί ύστερα από επιλογή του παίκτη να περιλαμβάνει είτε 1 είτε 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6 ή 10 ή 20 ή 50 ή 100 συνεχόμενους αριθμούς.

Όταν το δελτίο του ΝΕΟΥ ΛΟΤΤΟ συμμετέχει και στο ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ, η μηχανή του πρακτορείου θα εκτυπώσει τη λέξη «ΝΑΙ» και τον πρώτο και τελευταίο επταψήφιο αριθμό από το πλήθος των συνεχόμενων αριθμών που ο παίκτης επιθυμεί να παίξει. Επίσης θα εκτυπώσει το γράμμα -Ε-, (ΕΓΚΥΡΟ) που δηλώνει την κανονική συμμετοχή του δελτίου στα παιχνίδια ΝΕΟ ΛΟΤΤΟ και ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ.

Στην περίπτωση που το δελτίο δεν συμμετέχει στο ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ, η μηχανή του πρακτορείου δίνει και πάλι έναν τυχαίο αριθμό και μπροστά από αυτόν εκτυπώνει τη λέξη «ΟΧΙ».
Η συνολική αξία του δελτίου, όταν αυτό συμμετέχει και στο ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ αφορά και τους δύο διαγωνισμούς (ΝΕΟ ΛΟΤΤΟ και ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ μαζί).


ΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, για την συμμετοχή στο παιχνίδι ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ δεν είναι υποχρεωτική και η συμμετοχή στο παιχνίδι ΝΕΟ ΛΟΤΤΟ, λόγω της ύπαρξης πλέον του ανεξάρτητου δελτίου ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ.

Το δελτίο ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ είναι μονόφυλλο και αποτελείται από δύο βασικά τμήματα:
bullet1.gif (162 bytes) Απόκομμα
bullet1.gif (162 bytes) Μήτρα

Στην αριστερή πλευρά κάθε δελτίου ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ υπάρχουν «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ» του δελτίου.

Το ανεξάρτητο δελτίο ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ, αποτελείται από τρεις περιοχές:

ΠΕΡΙΟΧΗ Α:
Επιλέγεις Συνεχόμενους Αριθμούς
Στην περιοχή αυτή, σημειώνεις πόσους συνεχόμενους τυχαίους αριθμούς θέλεις να παίξεις (από 2 έως 100 σύμφωνα με την κλίμακα). Τους αριθμούς αυτούς θα τους επιλέξει η τερματική μηχανή του πρακτορείου σου, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο δελτίο του ΝΕΟΥ ΛΟΤΤΟ.

ΠΕΡΙΟΧΗ Β:
Σχηματίζεις Τον Τυχερό σου Αριθμό
Βάζοντας μια κουκίδα σε κάθε μια από τις 7 στήλες, σχηματίζεις τον 7ψήφιο αριθμό της επιλογής σου. Αν θέλεις να παίξεις συνεχόμενους αριθμούς της επιλογής σου, μπορείς να συνδυάσεις την περιοχή Β με την περιοχή Α. Αρκεί να σχηματίσεις έναν 7ψήφιο αριθμό στην περιοχή Β και να σημειώσεις στην περιοχή Α, πόσους συνεχόμενους αριθμούς πάνω από αυτόν θέλεις να παίξεις (από 2 έως και 100 σύμφωνα με την αντίστοιχη κλίμακα).

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ:
Επιλέγεις Τυχαίους Μη Συνεχόμενους Αριθμούς
Στην περιοχή αυτή, σημειώνεις πόσους τυχαίους μη συνεχόμενους (διαφορετικούς) αριθμούς θέλεις να παίξεις, (από 1 έως και 30 σύμφωνα με την κλίμακα). Από 2 και πάνω η τερματική μηχανή του πρακτορείου σου θα σου δώσει τυχαίους διαφορετικούς αριθμούς και όχι συνεχόμενους.


ΟΜΑΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Τα ομαδικά δελτία συμπληρώνονται από τους Πράκτορες και παίζονται σε αυτά, συνήθως μεγάλα συστήματα η αξία των οποίων επιμερίζεται σε πέντε αποδείξεις. Η κάθε απόδειξη έχει αξία ίση με το 1/5 της συνολικής αξίας του συστήματος και δίνει την δυνατότητα σε κάθε παίκτη να συμμετέχει κατά ένα ποσοστό, σε συστήματα μεγάλης αξίας.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι αριθμοί που εκτυπώνονται από την τερματική μηχανή του πρακτορείου είναι 10.000.000 (από το 0.000.000 έως και το 9.999.999). Ο επταψήφιος αριθμός 0.000.000 συμμετέχει κανονικά.

Για το λόγο αυτό στην περίπτωση που το τυχαίο νούμερο που θα εκτυπώσει η μηχανή είναι π.χ. 9.999.997 και ο παίκτης έχει δηλώσει δέκα συνεχόμενα νούμερα, τότε ο τελικός αριθμός θα είναι ο 0.000.006. Επομένως αφού εξαντληθεί η πλήρης σειρά, μέχρι και τον αριθμό 9.999.999, τότε η τερματική μηχανή του πρακτορείου αρχίζει να υπολογίζει πάλι από την αρχή, δηλαδή από τον αριθμό 0.000.000.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ

Τα δελτία ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ που κερδίζουν κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες με 11 τρόπους να κερδίσεις.

Οι κατηγορίες νικητών προκύπτουν από τη σύγκριση και ταύτιση όλων ή μέρους των ψηφίων του αριθμού που κληρώθηκε, με τα ψηφία του αριθμού ή των αριθμών, που έχουν εκτυπωθεί από την τερματική μηχανή στο δελτίο του ΝΕΟ ΛΟΤΤΟ ή του ΝΕΟ ΠΡΟΤΟ. Αναλυτικότερα οι κατηγορίες νικητών είναι οι εξής:

1η Κατηγορία: Απόλυτη ταύτιση του αριθμού με τον κληρωθέντα 7ψήφιο.
2η Κατηγορία: Τα 6 πρώτα ψηφία όμοια με τα 6 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα και τα 6 τελευταία ψηφία όμοια με τα 6 τελευταία ψηφία κληρωθέντα.
3η Κατηγορία: Τα 5 πρώτα ψηφία όμοια με τα 5 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα και τα 5 τελευταία ψηφία όμοια με τα 5 τελευταία ψηφία κληρωθέντα.
4η Κατηγορία: Τα 4 πρώτα ψηφία όμοια με τα 4 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα και
τα 4 τελευταία ψηφία όμοια με τα 4 τελευταία ψηφία κληρωθέντα.
5η Κατηγορία: Τα 3 πρώτα ψηφία όμοια με τα 3 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα και
τα 3 τελευταία ψηφία όμοια με τα 3 τελευταία ψηφία κληρωθέντα.
6η Κατηγορία: Τα 2 πρώτα ψηφία όμοια με τα 2 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα και τα 2 τελευταία ψηφία όμοια με τα 2 τελευταία ψηφία κληρωθέντα.

Έστω π.χ. ότι κληρώθηκε ο αριθμός 5327918, τότε οι κατηγορίες νικητών είναι αυτές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

1η Κατηγορία: 5 3 2 7 9 1 8(o 7ψήφιος που κληρώθηκε)
2η Κατηγορία: 5 3 2 7 9 1 *  και * 3 2 7 9 1 8 (6 ψηφία)
3η Κατηγορία: 5 3 2 7 9 * *  και * * 2 7 9 1 8 (5 ψηφία)
4η Κατηγορία: 5 3 2 7 * * *  και * * * 7 9 1 8 (4 ψηφία)
5η Κατηγορία: 5 3 2 * * * *  και * * * * 9 1 8(3 ψηφία)
6η Κατηγορία: 5 3 * * * * *  και * * * * * 1 8 (2 ψηφία)


Γενικά:
bullet1.gif (162 bytes) Κάθε αριθμός διεκδικεί το κέρδος μιας μόνο κατηγορίας.
bullet1.gif (162 bytes) Κέρδος ενός αριθμού σε μια κατηγορία, αποκλείει το κέρδος του ίδιου αριθμού σε οποιαδήποτε μικρότερη κατηγορία.
bullet1.gif (162 bytes) Η διανομή των μεριδίων είναι ισόποση για όλους τους νικητές της ίδιας κατηγορίας.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν νικητές ορισμένης κατηγορίας, τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή δεν μοιράζεται αλλά μεταφέρεται στον επόμενο διαγωνισμό και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία (ΤΖΑΚ - ΠΟΤ).