"Νέες εκδόσεις για το στοίχημα"

Από εδώ μπορείτε να "κατεβάζετε" τις νέες εκδόσεις των προγραμμάτων για το στοίχημα.
Ανάλογα με την έκδοση των προγραμμάτων που θέλετε να αναβαθμίσετε,

πηγαίνετε στο αντίστοιχο τμήμα της σελίδας.
Κάνετε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο για να κάνετε download

την τελευταία έκδοση του προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

 

 

 

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ for all

Full setup

 

Το αρχείο αποτελεί Full setup της εφαρμογής.
Τελευταία ενημέρωση: 24/04/2009

Αποθηκεύεστε το αρχείο andromeda_setup.exe

στον δίσκο σας και στη συνέχεια εκτελέστε το.

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ for all

UPDATE!

 

Αρχείο κουπονιών

Τελευταία ενημέρωση: 06/04/2012

Αποθηκεύεστε το αρχείο στον δίσκο σας, στο κατάλογο C:\Program Files\andromeda for all

 

 

 

ΑΡΤΕΜΙΣ LIVE
Full setup

 

Το αρχείο αποτελεί Full setup της εφαρμογής .
Τελευταία ενημέρωση:08-09-08

Αποθηκεύστε το αρχείο στον δίσκο σας
και στη συνέχεια εκτελέστε το.

ΑΡΤΕΜΙΣ LIVE
Update

 

Το αρχείο αποτελεί update της εφαρμογής.
Περιέχει τα νέα ηχητικά μηνύματα.
Τελευταία ενημέρωση:08-09-08

Αποθηκεύστε το αρχείο στον δίσκο σας και
στη συνέχεια εκτελέστε το.