Προγράμματα ΤΖΟΚΕΡ -- betchannel.gr


JOKER 98 - Professional

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Το μοναδικό επαγγελματικό πρόγραμμα JOKER για Windows!

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Δυνατότητα εισαγωγής άπειρων όρων
 • Πρωτοποριακός έλεγχος των όρων και των τελικών σας στηλών
 • Ταχύτατη εκτύπωση δελτίων σε όλους τους τύπους και μάρκες εκτυπωτών
 • Πανεύκολη χρήση, On-line help, αναλυτικότατο εγχειρίδιο οδηγιών.
 • Ενημέρωση από το Internet για νικήτριες στήλες και βελτιώσεις.


ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

 • 60 (!) συνολικά έτοιμοι όροι σε 13 έτοιμες ομάδες, με αναλυτικούς και συνολικούς πίνακες τιμών και δικαίωμα λάθους!
 • Υποσύνολα πλήρους
 • Θέσεις
 • Ψηφία
 • Όμοιοι με την προηγούμενη
 • Παράγωγα σε 2άδες, 3άδες, 4άδες, 5άδες, 6άδες, 7άδες, 9άδες, 10άδες, 12άδες, ταυτάριθμους, λήγοντες, συνεχόμενα
 • Αθροίσματα: αριθμών, μερικά, παραγώγων
 • Αποστάσεις: ανά 2, ταξινομημένες
 • Βασικοί όροι: μονά, μικρά, αριστερά, περιμετρικά, μεσοκάθετες
 • Κατανομές: μονά, αριστερά, περιμετρικά, μεσοκάθετες
 • Συμμετρικά και Εναλλαγές για αριθμούς αλλά και για διάφορους όρους
 • Ζευγάρια με κενό
 • Καθυστερήσεις
 • 5 ειδικοί όροι για τα Τζόκερ
 • Βήμα επιλογής
 • Κόντρες: 10.000 βασικές στήλες με διακριτά όρια για σημεία και συνεχόμενα, σε 100 ομίλους και 10 υπερομίλους, με πολλαπλά όρια και αναλυτική στατιστική
 • Πανόραμα: ομαδοποίηση όρων για δικαίωμα λάθους
 • Μεταβλητό: πολυμεταβλητό και κανονικό
 • Ταχύτατος υπολογισμός πάνω στο πλήρες ή σε αρχείο στηλών
 • Γεννήτριες στηλών: πάνω στο πλήρες, με βάση τους όρους και από ένα υπάρχον αρχείο
 • Αναλυτική εποπτεία
 • Οικονομία περιορισμών
 • Έλεγχος περιορισμών σε μια ή σε όλες τις νικήτριες στήλες, ή σε άλλο αρχείο στηλών
 • Μετατροπή στηλών σε κόντρες
 • Εξαγωγή στηλών σε Excel και ASCII
 • Πράξεις σε αρχεία στηλών: τομή, ένωση και αφαίρεση
 • Διαλογή: Με μια νικήτρια, με το αρχείο νικητριών, ή άλλο αρχείο στηλών
 • Δελτία που κερδίζουν.

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 • Αναλυτική ή on-line κατά την επεξεργασία των συστημάτων
 • Όλες οι νικήτριες στήλες από την έναρξη του παιχνιδιού
 • Πλήρης ανάλυση για τους 45 αριθμούς
 • Πλήρης ανάλυση για τα Τζόκερ
 • Σχέσεις αριθμών ανά 2 και ανά 3
 • Αριθμοσειρές: αποδοτικές, αρνητικές και ελεύθερες
 • Όλα τα στατιστικά στοιχεία (εμφανίσεις, καθυστερήσεις, % κ.λ.π.) για όλους τους όρους του κατασκευαστικού
 • Επιλογή νικητριών βάσει χρονικών ορίων και επιτυχιών
 • Στατιστικό πανόραμα για όλους τους όρους πάνω στις επιλεγμένες νικήτριες.


JOKER - Εκδοση για DOS

ΤΖΟΚΕΡ
Κατασκευαστικά - Στατιστική- Βιβλιοθήκες

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Δυνατότητα εισαγωγής άπειρων όρων για κατασκευή οποιουδήποτε συστήματος.
 • Εκτύπωση δελτίων σε τεράστια γκάμα εκτυπωτών, ακίδων και inkjet.
 • On-line help και αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών.
 • Ενημέρωση μέσω Internet για νικήτριες στήλες και βελτιώσεις.


  Το κατασκευαστικό
 • Παράγωγα: Συνεχόμενα, Δεκάδες, Οριζόντιες 5-άδες, Κάθετες 9-άδες, Ταυτάριθμοι, Συνεχόμενοι ταυτάριθμοι.
 • Αθροίσματα: Γενικό, Αποκλεισμός, Μερικά αθροίσματα, Άθροισμα ταυταρίθμων.
 • Συμμετρικά: Αριθμών, Περιμετρικών 5Χ9 και 9Χ5, Μεσοκάθετων 5X9 και 9Χ5.
 • Κόντρες: Εκατομμύρια Βασικών στηλών σε Ομίλους και Υπερομίλους.
 • Μονά-Ζυγά: Απλά, Κατανομές, Συμμετρικά, Εναλλαγές, Πλήθος.
 • Αποστάσεις: Διαδοχικών θέσεων, Εύρος στήλης, Ταξινομημένες, Ελεύθερες, Απόλυτες τιμές, Συμμετρικά.
 • Λήγοντες: Όμοιοι, Συνεχόμενοι, Συμμετρικοί, Άθροισμα, Μερικά αθροίσματα.
 • Εναλλαγές: Περιμετρικών 5Χ9 και 9Χ5, Μεσοκάθετες 5Χ9 και 9Χ5.
 • Διάφοροι: Θέσεις, Περιοχές, Μικρά-Μεγάλα, Περιμετρικά 5Χ9 και 9Χ5, Μεσοκάθετες 9Χ5 και 5Χ9, Γινόμενο ταυταρίθμων, ταυτάριθμος στήλης, Βάρος στήλης, Βήμα Επιλογής,
 • 6ο σημείο διαφορετικό
 • Πολυμεταβλητό σε διαφορετικά επίπεδα οικονομίας και αποδόσης.


  Η Στατιστική
 • Αναλυτική και on-line κατά την επεξεργασία των συστημάτων
 • Όλες οι νικήτριες στήλες
 • Όλα τα στατιστικά στοιχεία: πλήθος εμφανίσεων, επαναλήψεις τώρα - μέγιστη, καθυστερήσεις τώρα - μέγιστη, μέση εμφάνιση και κανονικότητα, για όλους τους όρους του κατασκευαστικού
 • Δυνατότητα στατιστικής με βάση άλλα αρχεία νικητριών

  Επίσης
 • Αποθήκευση στηλών
 • Απλό δελτίο για τον άμεσο έλεγχο απόδοσης μεμονωμένων δελτίων, με πλήρη διαχείριση των τυποποιημένων συστημάτων του ΟΠΑΠ
 • Γεννήτρια στηλών και δελτίων
 • Στήλες από αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία αρχείων στηλών
 • "ΜΟΝΙΜΑ" (Γκρούπ συστημάτων) με δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης
 • Ένωση αρχείων στηλών
 • Αντικατάσταση αριθμών και Τζοκερ
 • Εκτύπωση δελτίων σε ΑxB
 • Διαλογή (στατιστικός έλεγχος) όρων και αναλυτική διαλογή επιτυχιών


  Η Βιβλιοθήκη.

  Πάνω από 400 έτοιμα συστήματα σε 13 κατηγορίες!
  Μέγιστες αποδόσεις με τις λιγότερες στήλες σε ελάχιστα δελτία.


 • Απλά Μεταβλητά 4 στα 5 (100 4άρι στις 5 σωστές προβλέψεις), χωρίς όρους.
 • Ενισχυμένα Μεταβλητά 4 στα 4 (100 4άρι στις 4 σωστές προβλέψεις), χωρίς όρους.
 • Απλά Μεταβλητά με 1 στάνταρ.
 • Ενισχυμένα Μεταβλητά με 1 στάνταρ.
 • Απλά Μεταβλητά με 2 στάνταρ.
 • Ενισχυμένα Μεταβλητά με 2 στάνταρ.
 • Ημι-Μεταβλητά 4 στα 5 και 4 στα 4 (50%, 33%, 25%, 20%), χωρίς όρους.
 • Δισμετάβλητα απλά (00% 3άρι στις 5 σωστές προβλέψεις), χωρίς όρους.
 • Δισμετάβλητα ενισχυμένα (100% 3άρι στις 3 σωστές προβλέψεις), χωρίς όρους.
 • Συστήματα σε 2 ομίλους.
 • Συστήματα σε 3 ομίλους.
 • Συστήματα για 5άρι (50% ή 33%).
 • Με ομίλους σε Λίγα δελτία

  Επίσης
 • Αποθήκευση στηλών
 • Απλό δελτίο για τον άμεσο έλεγχο απόδοσης μεμονωμένων δελτίων, με πλήρη διαχείριση των τυποποιημένων συστημάτων του ΟΠΑΠ.
 • Γεννήτρια στηλών και δελτίων.
 • "ΜΟΝΙΜΑ" (Γκρούπ συστημάτων) με δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης
 • Ένωση αρχείων στηλών
 • Αντικατάσταση αριθμών και Τζοκερ
 • Εκτύπωση δελτίων σε ΑxB.
 • Αναλυτική διαλογή επιτυχιών.
 • Εκτύπωση δελτίων σε τεράστια γκάμα εκτυπωτών ακίδων και inkjet
 • Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
 • Προσωπικός υπολογιστής με επεξεργαστή 386 ή νεότερο.
 • Λειτουργικό σύστημα: DOS 5.x ή μεταγενέστερο, WIN 3.x, WIN 95, WIN 98
 • Μνήμη: 2 Mb ή περισσότερα
 • 3 Mb ελεύθερα στο σκληρό σας δίσκο
 • VGA κάρτα γραφικών