ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΖΟΚΕΡ

Το δελτίο ΤΖΟΚΕΡ είναι μονόφυλλο και αποτελείται από δύο βασικά τμήματα:
bullet.gif (124 bytes) Απόκομμα
bullet.gif (124 bytes)Μήτρα
Στην περιοχή πρόβλεψης του δελτίου διακρίνουμε:
bullet.gif (124 bytes) Δύο τμήματα Α, Β ώστε να μπορούμε να παίξουμε δύο φορές στο ίδιο δελτίο.
bullet.gif (124 bytes) Σε κάθε τμήμα υπάρχουν τρία πεδία αριθμών. Το πρώτο έχει 45 νούμερα, το δεύτερο πεδίο 20 νούμερα και το τρίτο έχει 5 νούμερα.
bullet.gif (124 bytes) Στόχος του παιχνιδιού είναι να προβλέψεις σωστά 5 αριθμούς από το πρώτο πεδίο και 1αριθμό από το δεύτερο πεδίο. Το τρίτο πεδίο αφορά μόνο στην επιλογή τυποποιημένων συστημάτων.
Τα είδη παιχνιδιού που μπορούμε να παίξουμε στο παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ είναι:
bullet.gif (124 bytes) Απλές Στήλες
bullet.gif (124 bytes) Πλήρη Συστήματα
bullet.gif (124 bytes) Τυποποιημένα Συστήματα

Απλές Στήλες
Για να παίξουμε μια απλή στήλη, αρκεί να επιλέξουμε 5 αριθμούς από το πρώτο πεδίο με τα 45 νούμερα και 1 αριθμό από το δεύτερο πεδίο με τα 20 νούμερα.

Πλήρη Συστήματα
Μπορούμε να επιλέξουμε 5 ή περισσότερους αριθμούς στο πρώτο πεδίο των 45 αριθμών και 1 ή περισσότερους αριθμούς από το δεύτερο πεδίο των 20 αριθμών.

Τυποποιημένα Συστήματα
Υπάρχουν δέκα (10) συνολικά τυποποιημένα συστήματα και αναφέρονται μόνο στο πρώτο πεδίο των 45 αριθμών.
Η διαδικασία συμπλήρωσης ενός τυποποιημένου συστήματος έχει ως εξής:
bullet.gif (124 bytes) Επιλέγουμε ένα από τα τυποποιημένα συστήματα που αναφέρονται στο «ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» που βρίσκονται στο πίσω μέρος του δελτίου και σημειώνουμε στο πρώτο πεδίο των 45 αριθμών, τόσους επιλεγμένους αριθμούς, όσοι αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο σύστημα.
bullet.gif (124 bytes) Επιλέγουμε έναν ή περισσότερους αριθμούς από το δεύτερο πεδίο των 20 αριθμών.
bullet.gif (124 bytes) Σημειώνουμε τον αντίστοιχο κωδικό του τυποποιημένου που επιλέξαμε στο τρίτο πεδίο αριθμών.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Τα ομαδικά δελτία συμπληρώνονται από τους Πράκτορες και παίζονται σε αυτά, συνήθως μεγάλα συστήματα η αξία των οποίων επιμερίζεται σε πέντε αποδείξεις. Η κάθε απόδειξη έχει αξία ίση με το 1/5 της συνολικής αξίας του συστήματος και δίνει την δυνατότητα σε κάθε παίκτη να συμμετέχει κατά ένα ποσοστό, σε συστήματα μεγάλης αξίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

Υπάρχουν 8 κατηγορίες νικητών που αναγράφονται στο κάτω αριστερό μέρος του δελτίου ΤΖΟΚΕΡ και είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΩΣΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
5+1
5
4+1
4
3+1
3
2+1
1+1